KOM PÅ PROVA-PÅ-DAG!

Kom på besök och upplev en dag hos oss på Estetiska programmet! 

Kontakta oss så ordnar vi en dag som passar dig >>
glad trummis andreas
Välkommen!

 

 

Vår poängplan

musiker cirkelMUSIK- & ARTISTPROFIL

Denna profil ger kunskaper och möjligheter inom
musik- och artistområdet och eleverna förbereder sig för högskolestudier. Det ska kännas naturligt att uppträda inför publik och det finns många tillfällen att göra det. Ensemble 2, Estetisk Kommunikation 2 och undervisning i instrument eller sång är exempel på kurser inom denna profil. Det finns även möjlighet att välja Dans för de elever som vill.

teknik cirkelTEKNIK- & MEDIAPROFIL

Musik,- teknik- och medievärlden förändras ständigt och speglar dagens moderna samhälle.
I denna profil får eleverna kunskaper inom musik, teknik- & mediaproduktion. Elevernas arbetsredskap är datorer, 
iPads, mixerbord, kamerautrustning etc. Program såsom Logic, 
Photoshop, Final Cut Pro samt olika verktyg för webdesign innebär att våra elever jobbar med professionell utrustning av hög kvalitet. Mediaproduktion, Digitalt skapande och musikproduktion är exempel på kurser inom denna profil. Även den här profilen förbereder eleverna för högskolestudier.

allman cirkelTEORETISK PROFIL

Den teoretiska profilen ger eleverna möjlighet att läsa musikämnen och samtidigt fördjupa sig i teoretiska studier för att sedan välja den akademiska bana som önskas. Kurser inom profilen ger möjlighet att maximera meritpoängen. Matematik och Moderna språk är en del av de kurser som ingår. De teoretiska ämnena tränar eleverna bland annat i att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, att kritiskt granska och att analysera.

 

Valmöjlighet för alla  - Entrepenörsskap, Engelska 7 
eller Gehörs- och musiklära 2.

 

Varför valde du Estet?

Hur är det att gå på Estet?

Vad vill göra efter Estet?